Ürünlerimiz

TERRA PLUS

Bitkisel Menşeli Aminoasit
Aminoasitler; bitkiyi çeşitli streslerden kurtarır. Bu stresler aşırı sıcaklık, susuzluk, aşırı su verme, düşük sıcaklık, don, budama, aşırı yaprak alma, şaşırtma, tepe alma, toprakta aşırı tuz oranının yüksek olması ve ilaç yakmaları şeklinde olabilir. Ortamda bu stres faktörlerinden herhangi biri olduğunda bitkinin stomaları kapanır. Fotosentez durur. Ortam şartları düzelene kadar bitki kendini korumaya alır. Stres altındaki bitkiye aminoasit verilirse stomalar açılır ve bitki normal büyümesine devam ederek stresten kurtulmuş olur.
  • $Toplam Organik Madde %20
  • $Organik Karbon % 5
  • $Serbest Aminoasitler % 6
  • $Organik Azot (N) %1,5
  • $Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) %1,5
  • $pH Aralığı 3-5

Ürün Galerisi

İletişime Geç!

Ürünlerimiz hakkındaki detaylı bilgileri bizimle iletime geçerek öğrenebilirsiniz.